Wiadomości https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl pl-PL Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Tue, 27 Oct 2020 11:24:14 +0100 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Pracownik Socjalny Tue, 22 Sep 2020 13:35:54 +0200 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik Socjalny Tue, 22 Sep 2020 12:12:42 +0200 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Mon, 14 Sep 2020 13:34:25 +0200 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Wed, 13 May 2020 11:06:07 +0200 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Dane adresowe Wed, 22 Jan 2020 13:33:41 +0100 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2 ... Podstawa prawna działalności Wed, 22 Jan 2020 09:18:54 +0100 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-8 ... Sprawozdanie za 2019 rok Wed, 22 Jan 2020 09:00:59 +0100 https://bip.pcis.powiatbrzozow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ...