Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019r. poz. 217 z późn. zm.),
 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),
 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
 
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),
 
Uchwała Nr XXXIV/194/17 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 6 listopada 2017 roku
 
Uchwała Nr 307/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 18 grudnia 2017 roku
Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
WytworzyłJoanna Zańko - Kierownik PCIS2020-01-22
Publikujący Administrator BIP - administrator 2020-01-22 09:17